Author page: admin

Upravljanje z nepremičninami

Upravljanje z nepremičninami

Uresničujemo odločitve lastnikov ter skrbimo za izvajanje pogodbe o upravljanju Skrbimo za nemoteno uporabo skupnih prostorov, delov, objektov in naprav na način, ki zagotavlja boljšo izrabo vsakemu lastniku Razdeljujemo stroške in izterjujemo prispevke skladno s podobo o upravljanju in določbami Stanovanjskega zakona ter redno poravnavamo obveznosti za vzdrževanje stanovanjskih hiš in funkcionalnega zemljišča v skladu z zagotovljenimi sredstvi Poročamo lastnikom…

Read more

Finančne in računovodske storitve

Finančne in računovodske storitve

Evidenca najemnin in obveznosti lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov za vzdrževanje stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča Priprava in evidentiranje pogodbenih obveznosti lastnikov za pokrivanje stroškov upravljanja Izdelava pregleda mesečnih obveznosti po lastnikih in stanovanjskih hišah Izdelava položnic Evidenca terjatev Opominjanje dolžnikov Vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja Vodenje in obračun sredstev na račun rezervnega sklada

Read more