Vpis v zemljiško knjigo
  • Vpis v zemljiško knjigo etažne lastnine
  • Vpis v zemljiško knjigo in kataster stavb skupnih delov in naprav