Finančne in računovodske storitve
  • Evidenca najemnin in obveznosti lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov za vzdrževanje stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča
  • Priprava in evidentiranje pogodbenih obveznosti lastnikov za pokrivanje stroškov upravljanja
  • Izdelava pregleda mesečnih obveznosti po lastnikih in stanovanjskih hišah
  • Izdelava položnic
  • Evidenca terjatev
  • Opominjanje dolžnikov
  • Vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja
  • Vodenje in obračun sredstev na račun rezervnega sklada