Odčitavanje delilnikov in izvajanje obračuna
  • Obračun in delitev toplote za ogrevanje
  • Odčitavanje porabljene toplote na osnovi Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli
  • Obračun tople in mrzle vode po števcih