Klienti
  • Poslovno sodelujemo z večjim številom dobaviteljev in vzdrževalcev
  • Pri večjih investicijah (obnova fasade, strehe, toplotne postaje in dvigal) skupaj z lastniki izberemo najugodnejšega ponudnika