Process

Finančne in računovodske storitve

Finančne in računovodske storitve

Evidenca najemnin in obveznosti lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov za vzdrževanje stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča Priprava in evidentiranje pogodbenih obveznosti lastnikov za pokrivanje stroškov upravljanja Izdelava pregleda mesečnih obveznosti po lastnikih in stanovanjskih hišah Izdelava položnic Evidenca terjatev Opominjanje dolžnikov Vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja Vodenje in obračun sredstev na račun rezervnega sklada

Read more