Upravljanje z nepremičninami
  • Uresničujemo odločitve lastnikov ter skrbimo za izvajanje pogodbe o upravljanju
  • Skrbimo za nemoteno uporabo skupnih prostorov, delov, objektov in naprav na način, ki zagotavlja boljšo izrabo vsakemu lastniku
  • Razdeljujemo stroške in izterjujemo prispevke skladno s podobo o upravljanju in določbami Stanovanjskega zakona ter redno poravnavamo obveznosti za vzdrževanje stanovanjskih hiš in funkcionalnega zemljišča v skladu z zagotovljenimi sredstvi
  • Poročamo lastnikom o svojem poslovanju ter na koncu leta izdelamo finančno in letno poročilo