Uncategorized

Upravljanje z nepremičninami

Upravljanje z nepremičninami

Uresničujemo odločitve lastnikov ter skrbimo za izvajanje pogodbe o upravljanju Skrbimo za nemoteno uporabo skupnih prostorov, delov, objektov in naprav na način, ki zagotavlja boljšo izrabo vsakemu lastniku Razdeljujemo stroške in izterjujemo prispevke skladno s podobo o upravljanju in določbami Stanovanjskega zakona ter redno poravnavamo obveznosti za vzdrževanje stanovanjskih hiš in funkcionalnega zemljišča v skladu z zagotovljenimi sredstvi Poročamo lastnikom…

Read more